แอลกอฮอล์ 95% 75% Food Grade

ขอบคุณที่สนใจ แอลกอฮอล์ล้างมือ 95% และ 75%
Food Grade กลั่นจากพืช ได้มาตรฐาน อย.
ของ Gobioway Industry นะคะ

( โรงงานมีสินค้าพร้อมส่งทันที ) 

 

แอลกอฮอล์ล้างมือ เกรดพรีเมี่ยม 

95% และ 75% Food Grade

 

 

 

 

ขอขอบคุณผู้ประกอบการ

ที่ใส่ใจความปลอดภัย เลือกใช้

แอลกอฮอล์ Food Grade

(เกรดพรีเมี่ยม) ของเราเสมอมา

 

 

 

รับรองคุณภาพมาตรฐานจาก FDA
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
และเอกสารรับรองคุณภาพสินค้า

 

 


 

 

Visitors: 141,329