บําบัดน้ำเสียองค์กร

1) รับปรึกษาปัญหาการกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย ฟรี !

(โทร: 096-418-1478)

2) บริการแก้ปัญหาตามความต้องการของลูกค้า เช่น

• ปัญหากลิ่นเหม็นแก้ไม่หาย

• ปัญหาการย่อยสลายไขมันหรือสิ่งปฏิกูลไม่ได้ผล

• คุณภาพน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน

• ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียแบบที่ใช้อยู่สูงเกินไป

3) บริการแก้ปัญหาอย่างได้ผล

ในงบประมาณที่ประหยัดและคุ้มค่าที่สุด

4) บริการ ติดตั้ง ซ่อม

ระบบบำบัดน้ำเสีย

(Wastewater Treatment)

บำบัดน้ำเสียด้วยการปรับปรุงคุณภาพของน้ำ

จนมีคุณภาพที่ดีเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

(Wastewater Reuse & Recycling)

รับงานติดตั้งเดินท่อบ่อบำบัดน้ำเสียและ

ระบบประปาออกแบบให้เหมาะกับคุณลักษณะ

ของน้ำและงบประมาณ พร้อมให้คำปรึกษา

และบริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

Booster Pump

Transfer Pump

Mechanical Seal

Pump, Valve

ระบบท่อดับเพลิง

ระบบโอโซน

 

 

 

กลับหน้าแรก

 

Visitors: 146,969