บริการรับเหมาแรงงานรายวัน รปภ ที่ปรึกษางาน HR

บริการรับเหมาแรงงานรายวัน

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชน

เราเน้นพนักงานที่มีคุณภาพ

และมีความสามารถตรงตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

   

ปัจจุบันให้บริการรับเหมาแรงงานรายวัน

พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม

• แรงงานไทย มากกว่า 1,000 คนต่อเดือน
• แรงงานต่างด้าว ถูกต้องตามกฎหมาย
ทั้งพม่าและกัมพูชา
มากกว่า 600 คนต่อเดือน
• มีการอบรมพนักงานทุกครั้ง
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง
• พนักงานทุกคนได้รับการตรวจคัดกรอง
ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเริ่มงาน
• มีฝ่ายให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน
โดยผู้มีประสบการณ์และ
ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง
• มีฝ่ายประเมินคุณภาพของงานบริการ
รับจ้างเหมาแรงงานทุกเดือน
 

พื้นที่ให้บริการ ณ ปัจจุบัน

• กรุงเทพมหานคร​ และปริมณฑล

• ฉะเชิงเทรา • ชลบุรี • อยุธยา

• โรงงานตามนิคมอุตสาหกรรม

ค่าบริการ

• ค่าบริการ 20-25% ของค่าแรงขั้นต่ำ
(ขึ้นอยู่กับอัตราจ้าง)
 
 

 

บริการรักษาความปลอดภัย รปภ.

• จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
• โดยผู้บริหารที่มีศักยภาพและประสบการณ์
เป็นมืออาชีพด้านงานรักษาความปลอดภัย
• รปภ. ทุกนาย ผ่านการฝึกอบรม
ตาม พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ผ่านการอบรมระเบียบงานอย่างเข้มข้น
ก่อนที่จะส่งเข้าปฏิบัติหน้าที่
• รปภ. ทุกนาย ได้รับใบอนุญาต
รักษาความปลอดภัยและผ่านการ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
• ได้รับการตรวจคัดกรอง
ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเริ่มงาน
 
มุ่งเน้นบริการงานด้านรักษาความปลอดภัย
ในกลุ่มธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก
และยังคงขยายความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการให้บริการไปสู่ภาครัฐและเอกชน
ด้วยคุณภาพและการบริการที่ได้มาตรฐาน
   
 
  
 
 
 
 
ที่ปรึกษาอิสระ
ผู้เชี่ยวชาญในสายงาน Recruitment
 
“เมื่อบริษัทเติบโตและผู้นำกำลังวิ่งไปข้างหน้า
เตรียมทีมงานหลังบ้านให้ทัน”
 
• พัฒนาทีมสรรหาให้เป็นมืออาชีพ
ตอบทุกโจทย์การสรรหา
• พัฒนาระบบสรรหา ลดงาน Manual
หาคนเยอะแค่ไหนก็ใช้ทีมงานเท่าเดิม
• Employer Branding
เพิ่ม Successful rate
ทั้ง Recruit & Retain
• และอื่นๆ ที่ต้องการที่ปรึกษา
 
 
 
 

 

 

 
 
Visitors: 141,354